Ringscaff en Deltawerken, een wonder van moderne technologie

Ringscaff en Deltawerken, een wonder van moderne technologie


De Deltawerken in het westen van Nederland worden gezien als een wonder van moderne technologie. Het systeem integreert dammen, sluizen, sloten, dijken, oeverwallen, en stormvloedkeringen om een groot landelijk gebied te beschermen tegen het geweld van de koude Noordzee.

Het bestuur van de provincie Zeeland is onlangs begonnen met een grootschalig onderhoudsprogramma aan de stormvloedkering in de Oosterschelde.

In de komende acht jaar worden 32 sluisdeuren van het beschermingssysteem volledig vervangen en aan enkele onderdelen van de overige sluisdeuren zal grootschalig onderhoud plaatsvinden. Al met al is voor het project een grote hoeveelheid betrouwbare, stevige en aanpasbare steigers nodig.


OSK Conserveringsgroep BV, een alliantie tussen Van der Ende Steel Protectors Group BV en GSB BV, is door Rijkswaterstaat aangenomen om dit strategisch belangrijke onderhoudsproject uit te voeren. Scafom-rux is door WIKO aangewezen om het ondersteunende materiaal en service te leveren. De opdrachten zijn al geplaatst.

Volgens mr. Sterk is de stormvloedkering in de Oosterschelde een complex en veeleisend project met een lange aanloopperiode.

“Alle sluisdeuren van rond de veertig meter breed en met een hoogte variërend van 6 tot 10 meter zullen over een periode van 8 jaar worden aangepakt. Het is een complexe operatie met een lange aanloopperiode.”

“Rijkswaterstaat stelt strikte eisen en uitzonderlijke Nederlandse bouwnormen aan de uitvoering van het onderhoud. Engineers van Scafom-rux zijn experts op het gebied van moderne bouw- en constructietechnieken. We hebben samen met WIKO en OSK Conserveringsgroep BV een degelijk plan ontwikkeld die aan alle aspecten van de vereiste werkomstandigheden voldoet. Deze is goedgekeurd door Rijkswaterstaat,” zegt Mr Sterk.