Ringscaff en Super toegepast in 'Cité des Sciences'

Ringscaff en Super toegepast in 'Cité des Sciences'


In Luxemburg herrijzen hoogovens op fenix-achtige wijze als getuigenis van succes uit het verleden en de toekomst, bijgestaan door ondersteuningssystemen van Scafom-rux.

Als markering van een nieuw tijdperk is de laatste hoogoven in Luxemburg in 1997 buiten gebruik gesteld. In feite waren de voormalige ovens van Esch-Belval de laatste twee getuigen van dit bijzondere tijdperk en nu plant Luxemburg iets zeer speciaals voor deze twee installaties uit het industriële tijdperk.

Het idee integreert de twee ovens in een modern, samenhangend concept met de naam “Cité des Science” en bevat 20 moderne gebouwen gecentreerd rond de hoogovens.

Het steigerwerk is zowel qua ruimte als tijd verdeeld in twee fases:

• Bouwfase 1: hoogoven B, 2011 tot 2012 gevolgd door

• Bouwfase 2: hoogoven A gerenoveerd van 2012 tot 2013.

De hoogovens zijn zeer hoekig en bevatten diverse ankerpunten en ondersteuningsmogelijkheden. Grote, gladde oppervlakken vormen een luxe. Hierdoor was het de belangrijkste taak bij het monteren van de steigers om zo dicht mogelijk bij het betreffende object te komen.

De afstand tussen de steigers en het object dient minimaal te zijn, met een horizontale speling van 75cm tot 225cm. Verticaal moet de steiger op een afstand van 15 cm van het object staan. De constructie van alle vloeren moesten op dezelfde hoogte worden uitgevoerd. Daarnaast moest de volledige steiger voldoen aan de eisen voor afdichting door gebruik van krimpfolie, tot een hoogte van 95 meter.

Samen met Echo-Location heeft BSB een grote hoeveelheid steigermateriaal ingezet, gebruikmakend van het volledige productassortiment van Scafom-rux. Het is noemenswaardig dat BSB zo'n 31.000 m² aan gevelsteiger, gedeeltelijk als interieursysteem, heeft gepland voor alleen hoogoven B, waarvan alleen het silhouet behouden zou blijven.


De tweede fase benodigde zelfs een nog indrukwekkender hoeveelheid aan steigers. Elke hoek van het object moest kunnen worden bereikt vanaf de steiger: 25.000m² aan gevelsteigers en een extra 60.000m³ aan interieursteigers zijn toegepast.

Het in Schmölln gevestigde bedrijf heeft naast de modulaire steigersystemen Ringscaff en Variant ook vertrouwd op de gevelsteigers van het Super 65 en met name die van het Super 100-systeem.

De toekomst wordt gemakkelijk gevormd door het verleden, met name wanneer er een sterke ondersteuning is van aanpasbare, veelzijdige steigersystemen van Scafom-rux.